Een gezonde toekomst voor de Drentsche Patrijshond

Update onderzoek epilepsie UGent

Beste Drenteneigenaars en –liefhebbers

In het voorbije jaar werd er ingezet op extra onderzoeken, om een zo homogeen mogelijke groep epilepsie-dieren (cases) samen te stellen. Bovenop de 72 bloedstalen die we reeds hadden gegenotypeerd in Luik, werden er nog 24 extra stalen toegevoegd. Het ging om enkele epileptische honden, familie van epileptische honden en oudere honden zonder epilepsie die behoren tot de controlegroep (honden die zeker geen epilepsie hebben).

Met de resultaten van die 24 nieuwe stalen, hadden we nu een grote dataset aan informatie. Maar wat voor dataset wordt er nu eigenlijk verkregen uit dat genotyperen? Een dier heeft in elke cel 2 exemplaren van een chromosoom (een hond heeft 39 paar chromosomen en een mens bijvoorbeeld 23 paar). Op de chromosomen liggen er een heleboel genen. Deze genen bevatten de informatie voor erfelijke eigenschappen. Genen op de twee exemplaren van een chromosoom kunnen echter verschillen van elkaar. Verschillende varianten van zo een gen noemt men allelen (denk bijvoorbeeld aan de verschillende bloedgroepen bij de mens: er bestaat een ‘A’-, ‘B’- en ‘O’-variant. Er zijn voor het “bloedgroepgen” van de mens dus 3 allelen). Wanneer zo een variatie ontstaat door de verandering van 1 bouwsteen in het DNA, dan spreken we over een SNP (uitgesproken als “snip”). In het DNA van de hond zijn er enorm veel SNP’s gekend, waarvan we ook weten wat hun locatie is op de chromosomen. Stel dat op een bepaalde plaats een SNP de varianten C en G heeft. Aangezien een hond 2 paar chromosomen heeft, kan een hond op die plaats CC, GG of CG zijn. Het te weten komen welke combinatie een hond heeft, noemt men genotyperen, en dat genotyperen wordt gedaan voor duizenden SNP’s (+-173000!).

Na het genotyperen hadden we dus ongeveer 173000 datapunten (genotypes) per hond en met die datapunten konden we aan de slag voor computeranalyses. Die computeranalyses bestaan uit twee grote delen: een kwaliteitscontrole en de associatieanalyses.

Kwaliteitscontrole: Dit is eigenlijk de belangrijkste stap. We zaten met een enorme dataset uit de genotypering van Luik. De wetenschap staat zeer ver, maar toch lopen technieken niet 100% zoals ze in theorie zouden moeten lopen. Het gevolg is dat je niet zomaar al de informatie kan gebruiken. Er moet een kwaliteitscontrole worden uitgevoerd, waarbij de onbetrouwbare informatie wordt gewist en enkel de betrouwbare informatie overblijft.  Na zo een kwaliteitscontrole blijven er per hond ongeveer 90000 van de 173000 datapunten over. Dit lijkt misschien een groot verlies aan informatie, maar het tegendeel is waar: net zoals bij onze selectie van cases, geldt hier dat we meer hebben aan een kleinere hoeveelheid betrouwbare datapunten, dan een grote hoeveelheid minder betrouwbare datapunten.

Associatieanalyses: Met associatieanalyses gaan we de genotypes van cases vergelijken met die van controles en daarmee gaan we op zoek naar SNP’s die gelinkt (geassocieerd) zijn met de ziekte. We kennen van elke SNP de locatie in het DNA. Aan de hand van de SNP’s waarvoor we een sterk signaal krijgen, kunnen we dus een regio afbakenen waarin waarschijnlijk de oorzakelijke mutatie voor epilepsie ligt.

De voorbije maanden is er hard gewerkt aan de kwaliteitscontrole en enkele weken geleden zijn er opnieuw associatieanalyses uitgevoerd. Deze keer hebben we zeer heugelijk nieuws: veel tijd steken in de kwaliteitscontrole en in de stalenselectie heeft zijn vruchten afgeworpen, want er zijn mooie resultaten verkregen en we hebben twee regio’s kunnen identificeren die gelinkt zijn met epilepsie (op chromosoom 8 en 25)! Deze resultaten zijn vorige week gepresenteerd op de conferentie “Canine and Feline Genetics and Genomics” in Zwitserland. De volgende stap wordt in detail naar die regio’s kijken en hopelijk een (of meerdere) mutatie(s) vinden.

Het einde is zeker nog niet in zicht. We zijn nog enkele stappen verwijderd van een DNA-test, maar we kunnen wel spreken over een eerste doorbraak in het onderzoek. Het geeft veel moed voor de toekomst van de Drent en we staan een grote stap dichter bij het ontdekken van een oorzakelijke mutatie voor epilepsie! We houden jullie uiteraard op de hoogte van nieuwe vorderingen. Met vragen kunnen jullie altijd bij ons terecht via e-mail of telefonisch contact.

Facebooktwittergoogle_plusmail

De diergeneeskundige faculteit van de UGent zet zijn deuren wijd open !

Op zaterdag en zondag 27 en 28 april biedt “Merelbeke” de liefhebbers de kans om de faculteit aan de Salisburylaan 133 te Merelbeke te bezoeken.

Gedurende deze twee dagen bruist de diergeneeskundige faculteit van de workshops , demonstraties, debatten, lezingen, intrigerende verhalen en experimenten en ontdekkingsmarkt.

We maken kans om langs te lopen bij de voor ons zo belangrijke afdeling genetica waar dierenarts PhD Evy Beckers aan het ontwerp van een test werkt om epilepsie op te sporen bij de Drentsche patrijshond.

Evy zelf neemt deel aan de PhD-cup waarbij zij haar onderzoek met iedereen deelt en waarbij een kinderjury de onderzoekers bekronen met hun VET PhD cup . Evy verdedigd haar werk op zaterdag 27-04 te 14u30 in auditorium B

Wij geven hier de link naar het gehele programma voor de tweedaagse manifestatie en we zijn zeker dat iedereen die met dieren werkt, fokt of er mee begaan is hier zijn gading gaat kunnen vinden.

https://www.ugent.be/di/nl/faculteit/opendeur2019/opendeur2019-programma.htm

Adres

Faculteit Diergeneeskunde
Campus Merelbeke
Salisburylaan 133
9820 Merelbeke

Algemeen

De opendeurdagen van de faculteit Diergeneeskunde vinden plaats van 10.00 u tot 18.00 u op zaterdag 27 april 2019 en zondag 28 april 2019.

De toegang en de activiteiten zijn gratis en toegankelijk voor jong en oud. In het programma staat er bij iedere activiteit vermeld op welke doelgroep we ons richten. Inschrijven is voor de meeste activiteiten niet nodig, tenzij anders vermeld in het programma (vnl. voor debatten en een aantal workshops).

Op verschillende locaties op de faculteit kun je terecht voor een hapje en een drankje.

Facebooktwittergoogle_plusmail

Update juni epilepsie-onderzoek

Beste Drentenliefhebbers,

 
Begin juni lieten we jullie weten dat enkele eigenaars van epileptische Drenten de optie kregen om deel te nemen aan een uitgebreider onderzoek. Zij konden hun honden onderwerpen aan enkele extra, gratis onderzoeken, met als doel eventuele niet-genetische oorzaken van epilepsie uit te sluiten. Op basis van deze onderzoeken zou er een case-groep (honden met epilepsie) kunnen worden samengesteld, bestaande uit honden die op vlak van epilepsie zo goed mogelijk op elkaar lijken (homogeen).
Verschillende eigenaars zijn met hun hond langsgekomen op de faculteit Diergeneeskunde bij Dr. Sofie Bhatti en haar team op de afdeling Neurologie. Van andere honden werd enkel bloed verzameld, deze keer niet om naar het DNA te kijken, maar wel naar verschillende andere onderdelen van het bloed. Alle resultaten zijn vervolgens bekeken door Dr. Sofie Bhatti.

 
Helaas kon er onvoldoende informatie verzameld worden om enkel op basis van deze nieuwe gegevens een selectie te maken van een homogene groep honden voor de case-groep. Het was echter zeker geen verloren moeite! Op basis van de resultaten van de extra onderzoeken is er namelijk geen van de honden uitgesloten van onze oorspronkelijke case-groep (de groep die werd gemaakt op basis van de vragenlijsten). Bij geen van de honden die deze extra onderzoeken hebben gekregen, zijn aanwijzingen gevonden tot onderliggende, niet-genetische oorzaken van epilepsie. Al de informatie uit het uitgebreider onderzoek heeft ons dus extra zekerheid gegeven dat de onderzochte honden moeten behoren tot de case-groep.

 
We gaan dus verder met onze oorspronkelijke case-groep om de volgende stappen van deze epilepsie-studie te voltooien. Jullie herinneren zich misschien nog dat we in het verleden al 72 bloedstalen hebben laten genotyperen (= een soort DNA-analyse) in de Universiteit van Luik en dat we nog plaats hadden voor 24 bloedstalen. Er is dus een selectie gemaakt van 24 honden om ook deze te genotyperen. Het gaat hier om 24 bloedstalen van enkele epileptische honden, familie van epileptische honden en oudere honden zonder epilepsie die behoren tot de controlegroep (honden die zeker geen epilepsie hebben). Hoe ouder een epilepsie-vrije hond, hoe zekerder we kunnen zijn dat deze geen idiopathische epilepsie (= genetische epilepsie) heeft. Dit is waarom we hebben gekozen voor de selectie van oudere honden.

 
Momenteel wachten we op de resultaten van de genotypering in de Universiteit van Luik. Van zodra we die hebben, kunnen we aan de slag met computeranalyses. Zoals steeds hou ik jullie op de hoogte van nieuwe vorderingen. Met vragen kunnen jullie steeds terecht door een mail te sturen naar evy.beckers@ugent.be.
Vriendelijke groeten
Evy Beckers

Facebooktwittergoogle_plusmail

Update epilepsie-onderzoek

Beste Drentenliefhebbers

Het is weer tijd voor een update over het epilepsie-onderzoek! Zoals sommigen van jullie al weten, zijn we enkele maanden geleden een samenwerking aangegaan met de dienst Neurologie van de vakgroep Kleine Huisdieren. Binnen deze vakgroep is sinds begin 2017 het Epicentrum1 opgericht. Epicentrum is een expertisecentrum dat zich toespitst op het behandelen en onderzoeken van epilepsie. Met hun kennis en competentie vormen zij een uitstekende aanvulling op dit onderzoek.

We zijn verschillende malen bijeen gekomen met de dienst Neurologie om het onderzoek uitvoerig te bespreken. Dr. Sofie Bhatti (het kliniekhoofd van Neurologie) heeft daarenboven samen met mij de verschillende ‘cases’ overlopen en de beschikbare filmpjes van aanvallen bestudeerd. Op basis van deze filmpjes en van de vragenlijsten, werden enkele honden geselecteerd om een verder onderzoek op uit te voeren.

Honden die voldoen aan bepaalde parameters werden zo als ‘modelcase’ geselecteerd. De eigenaars van deze honden krijgen de optie om deel te nemen aan een uitgebreider onderzoek, dat zal gebeuren aan de faculteit Diergeneeskunde in Merelbeke (UGent). Sommige eigenaars zijn reeds gecontacteerd en andere zullen nog een telefoontje krijgen hierover. Daarnaast zullen enkele eigenaars ook worden gecontacteerd om bepaalde zaken uit de vragenlijst te verduidelijken.

De bedoeling van dit uitgebreider onderzoek, is om uiteindelijk een groep honden te verkrijgen die zo sterk mogelijk op elkaar lijken op vlak van epilepsie (= homogeen). Met de onderzoeken worden verschillende niet-genetische oorzaken van epilepsie uitgesloten. Eénmaal al de bijkomende onderzoeken zijn afgerond, kunnen we beginnen aan de computeranalyses met een homogene groep epileptische honden. Hoe homogener deze groep namelijk is, hoe meer kans dat er een mooi resultaat zal komen uit de computeranalyses.

Zoals altijd kunnen jullie met vragen bij mij terecht door een mail te sturen naar evy.beckers@ugent.be. Ik probeer zo snel mogelijk een antwoord te geven.

Vriendelijke groeten

Evy Beckers

Klik hier voor Beantwoorden, Allen beantwoorden of Doorsturen

Facebooktwittergoogle_plusmail

Informatiebrochure Epicentrum


Het Epicentrum Faculteit Diergeneeskunde van Universiteit Gent geeft via deze brochure
informatie over hun studie naar “repetitieve transcraniële magnetische
stimulatie” (rTMS) bij honden met therapieresistente epilepsie.

Wanneer u zich afvraagt of uw hond in aanmerking komt voor dit onderzoek of als u meer informatie wenst kunt u contact opnemen met een van de contactpersonen op de brochure.

Klik op onderstaande link om de brochure te bekijken.

Informatiebrochure rTMS

Facebooktwittergoogle_plusmail

Update Ugent onderzoek epilepsie – oproep aan eigenaren met een Drentsche patrijshond lijdend aan epilepsie

Beste Drentenliefhebbers
Het is nog eens tijd voor een nieuwe update over het epilepsieonderzoek! Op maandag 13 november zaten we samen met de afdeling Neurologie en Neurochirurgie van de Faculteit Diergeneeskunde (UGent). Een dienst binnen deze afdeling, Epicentrum (www.epicentrum.ugent.be), werkt specifiek rond epilepsie bij honden en katten. Samen met twee leden van het Epicentrum-team, Prof. Dr. Luc Van Ham (de vakgroepvoorzitter van de Vakgroep Kleine Huisdieren) en Dr. Sofie Bhatti (het kliniekhoofd van de neurologische dienst), werd de klinische kant van het onderzoek besproken. Het was een productieve meeting, waar verschillende punten ter sprake zijn gekomen en een basis stappenplan werd uitgewerkt. Hiermee kunnen we alweer een stuk verder!
Enkele van de besproken punten zijn voor jullie, de Drenteneigenaars, interessant om weten. Het zijn dan ook aspecten waar wij jullie hulp voor nodig hebben.
– In de meeting werd door de neurologen het belang van filmpjes aangehaald. Een beeld zegt meer dan 1000 woorden! Op de dienst vragen ze aan AL de eigenaars van hun patiënten om beeldmateriaal te voorzien van een (epileptische) aanval. Hiermee kunnen zij veel makkelijker een juiste diagnose stellen. Ze benadrukten dan ook dat we zeker moesten trachten zoveel mogelijk beeldmateriaal te verzamelen van de deelnemende honden met (vermoedelijke) epilepsie. Van enkele eigenaars heb ik al filmpjes gekregen. De rest van de deelnemende eigenaars zou ik hierbij willen aanmoedigen om te proberen een aanval van hun hond te filmen. Elk filmpje, ook al is het moeilijk om de hele aanval erop te krijgen, kan ons veel vooruithelpen!
– Een tweede punt dat werd aangehaald als zeer belangrijk, zijn de resultaten van een bloedonderzoek (dit is niet hetzelfde als het genetische werk dat wij met het bloed doen). Een normale uitslag op een bloedonderzoek, sluit al zeer veel niet-genetische oorzaken van epilepsie uit, en is dus een extra punt om een hond in de case-groep te plaatsen. Daarom willen we alle eigenaars oproepen om de gegevens van de dierenarts door te geven (contactgegevens onderaan) als je epileptische hond ooit een bloedonderzoek heeft gekregen. Als je zelf de uitslagen nog hebt liggen, kun je deze natuurlijk ook zo doorsturen.
Zoals jullie misschien al weten van vorige berichtgevingen, gaan de epileptische honden door een selectieproces, die wordt gebaseerd op de vragenlijst. Honden die voldoen aan al de selectiecriteria worden dan opgenomen in de zogenaamde casegroep. Er worden momenteel nog enkele bloedstalen verzameld voor het onderzoek. Eenmaal deze binnen zijn, gaan we al de honden van de casegroep uitvoerig bespreken met de dienst neurologie. Resultaten van bloedonderzoeken en filmpjes van de aanvallen zouden hier dus zeer goed van pas komen!
Zoals altijd houden we jullie in de toekomst op de hoogte van nieuwe vorderingen en kun je met vragen bij ons terecht.
Evy Beckers

E-mail: evy.beckers@hotmail.com
Tel.: +32 (0) 92647807
Adres: Laboratorium voor Dierlijke Genetica
Heidestraat 19
9820 Merelbeke

Facebooktwittergoogle_plusmail

3e fase bloedcollecte van start met brief naar alle dierenartsen

Beste belangstellende,

Voor de werkgroep Fokken zonder Gokken is de 3e bloedcollecte van start gegaan. De doelgroep is: Drentsche patrijshonden die aan epilepsie lijden en hun ouders en nestgenoot(en).
Ons streven is om alle dierenartsen in Nederland en Vlaanderen te informeren en om medewerking te vragen. Naast een informatiebrief voor dierenartsen hebben we een brief voor Drenten-eigenaren opgesteld. Aan de dierenartsen worden gevraagd deze brief aan de betreffende eigenaren uit hun praktijk te overhandigen. We hopen hiermee ook eigenaren die geen lid van de rasvereniging zijn te bereiken. Daarnaast onderzoekt de werkgroep ook of er in het buitenland bereidheid bestaat bij de verenigingen en clubs van Drentsche patrijshonden. Zowel van de dierenartsen als Drenten-liefhebbers in het buitenland komen al positieve reacties binnen.

Facebooktwittergoogle_plusmail

Van bloedstaal naar chip

De procedure van bloedstaal naar chip met DNA informatie over de betreffende Drentsche patrijshond, in beeld gebracht door onderzoekster dierenarts Evy Beckers.

Klik hier om de procedure te bekijken.

Facebooktwittergoogle_plusmail

Nieuws over de werkgroep

Verklaring 16-02-2017
De werkgroep Fokken zonder Gokken (FzG) heeft haar uiterste best gedaan om tot een samenwerking betreffende het epilepsieonderzoek, met Vereniging Drentsche Patrijs Hond (VDPH) te komen. Helaas is dit niet gelukt. Lees het document.

Verklaring

Facebooktwittergoogle_plusmail

Oproep aan de drentenbaasjes die deelnamen aan de bloedcollectes

Aan alle drentenbaasjes die hebben deelgenomen aan de bloedcollectes vraagt de Ugent onderstaand formulier te downloaden en af te drukken en ingevuld terug te sturen aan de Ugent:
Laboratorium voor Dierlijke Genetica
t.a.v. Evy Beckers
Heidestraat 19 9820
Merelbeke BELGIË

Je kunt ook het ingevulde formulier inscannen en per e-mail versturen:

evy.beckers@ugent.be

Het is een toelating die de honden eigenaars geven aan de Ugent om medische handelingen te verrichten op de bloedstalen van de honden.

Alvast bedankt voor je medewerking!

Download the PDF file .

Facebooktwittergoogle_plusmail

Bankrekening

Crelanbank, bankrekening BE67103042691687 t.n.v. “Fokken zonder Gokken” ovv “Ik stort…”

Translate:

Vertaalservice

Drentsche patrijshonden worden ook buiten Nederland steeds populairder. Ook daar is interesse in de gezondheid van het ras. Daarom bieden we via Google Language Translator een vertaalservice. Niet perfect, maar beter dan niets!

Deel deze pagina

Facebooktwittergoogle_plusmail

Recente reacties

  Teller (vanaf 27-10-2015)

  • 0
  • 33
  • 516.275
  • 121.778
  Translate »