Een gezonde toekomst voor de Drentsche Patrijshond

Maandelijks archief van november, 2015

Besluit houders van dieren

DSC04423Sinds 1 juli 2014 vervangt het Besluit houders van dieren het Honden- en kattenbesluit 1999. Het nieuwe besluit geldt niet alleen voor honden en katten, maar voor alle bedrijfsmatig gehouden gezelschapsdieren. Daarnaast kent dit besluit ook regels die gelden voor hobbyfokkers.

Het is zaak dat iedere fokker op de hoogte is van de inhoud van het Besluit houders van dieren en bekend is met de gevolgen die dit met zich meebrengt voor de fokkerij.  Zo zijn de bepalingen uit artikel 3.4 van toepassing op iedereen die met gezelschapsdieren fokt, dus zowel op degene die dat bedrijfsmatig doet, als degene die dat als hobby doet.

A

Artikel 3.4. Fokken met gezelschapsdieren

1. Het is verboden te fokken met gezelschapsdieren op een wijze waarop het welzijn en de gezondheid van het ouderdier of de nakomelingen wordt benadeeld.

2. In ieder geval wordt bij het fokken, bedoeld in het eerste lid, voor zover mogelijk voorkomen dat:

a. ernstige erfelijke afwijkingen en ziekten worden doorgegeven aan of kunnen ontstaan bij nakomelingen;

b. uiterlijke kenmerken worden doorgegeven aan of kunnen ontstaan bij nakomelingen die schadelijke gevolgen hebben voor welzijn of gezondheid van de dieren;

c. ernstige gedragsafwijkingen worden doorgegeven aan of kunnen ontstaan bij nakomelingen;

d. voortplanting op onnatuurlijke wijze plaatsvindt;

e. het aantal nesten of nakomelingen dat een gezelschapsdier krijgt de gezondheid of het welzijn van dat dier of de nakomelingen benadeelt.

3. Een hond krijgt binnen een aaneengesloten periode van twaalf maanden ten hoogste één nest.

4. Een kat krijgt binnen een aaneengesloten periode van twaalf maanden ten hoogste twee nesten of ten hoogste drie nesten in een aaneengesloten periode van vierentwintig maanden.

5. Op het fokken van paarden (inclusief pony’s) en ezels die anders dan voor landbouwdoeleinden worden gehouden, zijn het eerste en tweede lid, met uitzondering van het tweede lid, onder d, van toepassing.

Bron: Recht voor de rashond

Bekijk de volledige wettekst

Facebooktwittergoogle_plusmail

Richtlijn erfelijke gebreken ten behoeve van dierenartsen

IMG_4148-800x601Op 12 oktober 2015 is in opdracht van de KNMvD, de beroepsorganisatie van dierenartsen, de richtlijn ‘Veterinair handelen inzake welzijnsrisico’s bij honden en katten met erfelijke aandoeningen en schadelijke raskenmerken’ opgesteld.

De doelgroep is praktiserende dierenartsen die honden en katten behandelen.

De richtlijn heeft twee doelen:

 1. Dierenartsen te ondersteunen bij de beoordeling van de welzijnsrisico’s die het gevolg zijn van erfelijke aandoeningen en schadelijke raskenmerken, en dit te communiceren naar de eigenaar van een dier.
 2. En voor ons belangrijk: Aan te geven welke veterinaire handelingen een bijdrage kunnen leveren aan het voorkómen van deze welzijnsrisico’s en de levenskwaliteit te waarborgen.

In richtlijntekst wordt regelmatig het nut onderstreept van DNA-testen om erfelijke afwijkingen te voorkomen. In noot 4 (pagina 28) wordt een overzicht gegeven van de actuele DNA-toepassingen op dit gebied.

Citaat:
‘Met behulp van genetische testen op basis van pcr (polymerase chain reaction) is het genotype vast te stellen, onafhankelijk van leeftijd van het dier of ziektestadium, uit monstermateriaal, zoals haarwortels, wangslijmvlies, bloed of sperma. Middels het genotype kunnen zowel aangedane dieren, dragers, als niet aangedane dieren worden geïdentificeerd. Dit geeft fokkers meer mogelijkheden bij het maken van een verantwoorde keuze van een paringspartner voor hun fokdier(en). Hierdoor kan voorkómen worden dat er nakomelingen geboren worden die lijden aan een erfelijke ziekte en zo kan het dierenwelzijn verbeterd worden.’

Het document is op 12 oktober 2015 gepubliceerd en zal naar verwachting door het bestuur van de KNMvD op 1 december 2015 worden vastgesteld.

Lees de volledige richtlijn

Facebooktwittergoogle_plusmail

Bankrekening

Crelanbank, bankrekening BE67103042691687 t.n.v. “Fokken zonder Gokken” ovv “Ik stort…”

Translate:

Vertaalservice

Drentsche patrijshonden worden ook buiten Nederland steeds populairder. Ook daar is interesse in de gezondheid van het ras. Daarom bieden we via Google Language Translator een vertaalservice. Niet perfect, maar beter dan niets!

Deel deze pagina

Facebooktwittergoogle_plusmail

Recente reacties

  Teller (vanaf 27-10-2015)

  • 0
  • 33
  • 516.275
  • 121.778
  Translate »