Een gezonde toekomst voor de Drentsche Patrijshond

Hondenwereld

In het blad ‘Hondenwereld’ is een artikel verschenen over het epilepsie-onderzoek!

Epilepsie / Manon van Penderen.- Hondenwereld Nr. 07/08, 2016, p. 30-32.

 

Download the PDF file .

 

Facebooktwittergoogle_plusmail

Citaat…

IMG_3747 (1280x853) (854x620)

 

 

In het blad “Onze Drent” staat een interview met dierenarts de heer Gert Jan Suurd, waarin hij zich voorstelt als adviseur op medisch gebied.

Citaat…

Zijn er met betrekking tot gezondheid nog zaken waarvan jij vindt dat je erop moet letten?
Wat je nu ziet dat er door de verbeterde technieken zoals DNA onderzoeken je een veel beter fokbeleid kunt voeren. Je kunt nu op zoek gaan naar genen die bepaalde ziekten veroorzaken. In ieder ras zegt Gert Jan, komen problemen voor. Dat zal ook in het ras van de Drentsche Patrijshond het geval zijn; HD, let op!! ED, epilepsie. Dat is altijd zo geweest, maar met de huidige middelen kun je beter diagnosticeren. Alleen hebben we helaas nog niet het gen kunnen detecteren dat de epilepsie bij de drent veroorzaakt”
Bron : Onze Drent, jaargang 51, nr 2, april 2016. blz. 29

Facebooktwittergoogle_plusmail

Besluit houders van dieren

DSC04423Sinds 1 juli 2014 vervangt het Besluit houders van dieren het Honden- en kattenbesluit 1999. Het nieuwe besluit geldt niet alleen voor honden en katten, maar voor alle bedrijfsmatig gehouden gezelschapsdieren. Daarnaast kent dit besluit ook regels die gelden voor hobbyfokkers.

Het is zaak dat iedere fokker op de hoogte is van de inhoud van het Besluit houders van dieren en bekend is met de gevolgen die dit met zich meebrengt voor de fokkerij.  Zo zijn de bepalingen uit artikel 3.4 van toepassing op iedereen die met gezelschapsdieren fokt, dus zowel op degene die dat bedrijfsmatig doet, als degene die dat als hobby doet.

A

Artikel 3.4. Fokken met gezelschapsdieren

1. Het is verboden te fokken met gezelschapsdieren op een wijze waarop het welzijn en de gezondheid van het ouderdier of de nakomelingen wordt benadeeld.

2. In ieder geval wordt bij het fokken, bedoeld in het eerste lid, voor zover mogelijk voorkomen dat:

a. ernstige erfelijke afwijkingen en ziekten worden doorgegeven aan of kunnen ontstaan bij nakomelingen;

b. uiterlijke kenmerken worden doorgegeven aan of kunnen ontstaan bij nakomelingen die schadelijke gevolgen hebben voor welzijn of gezondheid van de dieren;

c. ernstige gedragsafwijkingen worden doorgegeven aan of kunnen ontstaan bij nakomelingen;

d. voortplanting op onnatuurlijke wijze plaatsvindt;

e. het aantal nesten of nakomelingen dat een gezelschapsdier krijgt de gezondheid of het welzijn van dat dier of de nakomelingen benadeelt.

3. Een hond krijgt binnen een aaneengesloten periode van twaalf maanden ten hoogste één nest.

4. Een kat krijgt binnen een aaneengesloten periode van twaalf maanden ten hoogste twee nesten of ten hoogste drie nesten in een aaneengesloten periode van vierentwintig maanden.

5. Op het fokken van paarden (inclusief pony’s) en ezels die anders dan voor landbouwdoeleinden worden gehouden, zijn het eerste en tweede lid, met uitzondering van het tweede lid, onder d, van toepassing.

Bron: Recht voor de rashond

Bekijk de volledige wettekst

Facebooktwittergoogle_plusmail

Richtlijn erfelijke gebreken ten behoeve van dierenartsen

IMG_4148-800x601Op 12 oktober 2015 is in opdracht van de KNMvD, de beroepsorganisatie van dierenartsen, de richtlijn ‘Veterinair handelen inzake welzijnsrisico’s bij honden en katten met erfelijke aandoeningen en schadelijke raskenmerken’ opgesteld.

De doelgroep is praktiserende dierenartsen die honden en katten behandelen.

De richtlijn heeft twee doelen:

 1. Dierenartsen te ondersteunen bij de beoordeling van de welzijnsrisico’s die het gevolg zijn van erfelijke aandoeningen en schadelijke raskenmerken, en dit te communiceren naar de eigenaar van een dier.
 2. En voor ons belangrijk: Aan te geven welke veterinaire handelingen een bijdrage kunnen leveren aan het voorkómen van deze welzijnsrisico’s en de levenskwaliteit te waarborgen.

In richtlijntekst wordt regelmatig het nut onderstreept van DNA-testen om erfelijke afwijkingen te voorkomen. In noot 4 (pagina 28) wordt een overzicht gegeven van de actuele DNA-toepassingen op dit gebied.

Citaat:
‘Met behulp van genetische testen op basis van pcr (polymerase chain reaction) is het genotype vast te stellen, onafhankelijk van leeftijd van het dier of ziektestadium, uit monstermateriaal, zoals haarwortels, wangslijmvlies, bloed of sperma. Middels het genotype kunnen zowel aangedane dieren, dragers, als niet aangedane dieren worden geïdentificeerd. Dit geeft fokkers meer mogelijkheden bij het maken van een verantwoorde keuze van een paringspartner voor hun fokdier(en). Hierdoor kan voorkómen worden dat er nakomelingen geboren worden die lijden aan een erfelijke ziekte en zo kan het dierenwelzijn verbeterd worden.’

Het document is op 12 oktober 2015 gepubliceerd en zal naar verwachting door het bestuur van de KNMvD op 1 december 2015 worden vastgesteld.

Lees de volledige richtlijn

Facebooktwittergoogle_plusmail

Gezondheidsonderzoek

drie hondenGisteren viel bij ons het clubblad Onze Drent van Vereniging de Drentsche Patrijshond op de mat. (Onze Drent, 50 (2015) 5(oktober). Op bladzijde 3 besteedt de voorzitter, Marc Massaar van Schaik, aandacht aan het inititiatief middels Amerikaans onderzoek stappen te zetten in het in kaart brengen van erfelijke afwijkingen bij de Drentsche Patrijshond.

Inmiddels is gebleken dat een dergelijk onderzoek ook in Europa kan plaatsvinden. En wel gratis, in het kader van een doctoraatsthesis aan de universiteit van Gent.

De voorzitter stelt dat het behouden en verbeteren van de gezondheid iets is waar we met zijn allen aan moeten werken. Dit onderschrijven wij volledig en we gaan graag de samenwerking met de vereniging aan!

Lees het artikel uit Onze Drent

 

Facebooktwittergoogle_plusmail

Fokken zonder gokken

F1C154CC7B950BE5208EDe naam van onze werkgroep geeft perfect aan waar het ons om te doen is: het fokken op basis van DNA-profielen mogelijk te maken om zo erfelijke aandoeningen bij de Drentsche Patrijshond tot een minimum te herleiden. Het bieden van een mogelijkheid om gericht te fokken en zo min mogelijk aan het toeval over te laten.

Zo willen we voor het ras de Drentsche  Patrijshond een gezonde toekomst waarborgen. Dit in nauwe samenwerking met rasverenigingen, fokkers en eigenaren in binnen- en buitenland en anderen die met het lot van de Drentsche Patrijshond begaan zijn. Want alleen door samen op te trekken maken we kans dit prachtige ras voor de toekomst te behouden.

Een eerste, belangrijke stap in die richting is het onderzoek in het kader van een doctoraatsthesis naar een test om epilepsie op te sporen bij kandidaatouderdieren, ons gratis aangeboden door prof. dr. Luc Peelman van de Universiteit Gent.

Lees meer over dit onderzoek

Waarom op dit moment alleen epilepsie? Deze erfelijke afwijking vormt de grootste bedreiging voor ons ras. Bovendien zijn van andere erfelijke ziekten, zoals pra, op dit moment onvoldoende lijders en dragers bekend. Wij roepen jullie dan ook op ons ervan op de hoogte te stellen als je hond lijdt aan of drager is van een erfelijke ziekte als epilepsie, pra, of Von Willebrand. Hierbij garanderen wij volstrekte anonimiteit voor hond, eigenaar en fokker.

Meer informatie over ons vind je op onze fonkelnieuwe website www.fokkenzondergokken.com. Verder willen we je uitnodigen met ons van gedachten te wisselen op in onze Facebookgroep Fokken zonder gokken.

 

Facebooktwittergoogle_plusmail

Bankrekening

Crelanbank, bankrekening BE67103042691687 t.n.v. “Fokken zonder Gokken” ovv “Ik stort…”

Translate:

Vertaalservice

Drentsche patrijshonden worden ook buiten Nederland steeds populairder. Ook daar is interesse in de gezondheid van het ras. Daarom bieden we via Google Language Translator een vertaalservice. Niet perfect, maar beter dan niets!

Deel deze pagina

Facebooktwittergoogle_plusmail

Recente reacties

  Teller (vanaf 27-10-2015)

  • 0
  • 37
  • 516.279
  • 121.780
  Translate »